DELA

Skolchefen är förvånad

Alla åländska grundskolor satsar på egna läsprojekt för att få också pojkar att vilja läsa mera.
– Därför är jag extra förvånad över resultatet, säger skolbyråns chef Stina Colérus.
Hon påpekar att det inte är bara på Åland som skillnaderna i läsfärdighet mellan könen är stora – Finland som helhet är det land som har de största könsskillnaderna i läsning i PISA-undersökningen.
Åland klarar sig bra som helhet. Kan man säga att flickorna blivit ännu bättre på att läsa än tidigare och därför drar upp medelvärdet?
– Ja, det är en slutsats man kan dra. Eller så var frågorna sådana den här gången att pojkarnas förmåga inte kom fram. Kanske pojkar också läser annat än flickor. Men det här är mina egna tankar innan jag har sett frågorna.
Det har länge, säger hon, varit känt att skolsystemet i Norden är mera anpassat till flickor – de flesta lärare på låg- och mellanstadiet är kvinnor, till exempel – och kanske avspeglar det sig på elevernas resultat.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre