DELA

Skiljaktig mening om golfbeslutet

Näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) tog trots allt inget beslut i går om Ålands golfklubbs anhållan om att få arrendera landskapets mark på Stornäset i Kastelholm i Sund för golfbaneändamål. Istället ombeds golfklubben lämna in en kompletterande dispositionsplan.
Näringsavdelningens chef Linnéa Johansson, som fördrog ärendet för ministern, har antecknat skiljaktig mening.
I planen ska storlek och gränser för det område som behövs för golfbanan preciseras. Landskapregeringen vill veta exakt vilka 70 hektar av landskapets mark på totalt 170 hektar som golfklubben vill arrendera. Senast den sista mars ska kompletteringen vara inlämnad.
För att få en marknadsmässig värdering ska erbjudandet om att arrendera en fastighet bjudas ut genom ett öppet förfarande.
– Det förutsätter lagtingets godkännande, säger Jan-Erik Mattsson.
Det finns ett principbeslut från 1992 om markanvändningen som inte inkluderar golf.
– Användningsändamålet för Stornäset måste ändras för att golfbanan ska kunna anläggas, säger Jan-Erik Mattsson.


Varken ja eller nej
Näringsavdelningens chef Linnéa Johansson, som fördrog ärendet för ministern, har antecknat skiljaktig mening. Hon anser att Ålands golfklubb har rätt att få ett beslut på sin anhållan om att få arrendera området och att landskapsregeringen inte ska föregå en upphandlingsprocedur om arrende som eventuellt kan gynna en part.
– Det här är inget svar på Golfklubbens anhållan. Man svarar varken ja eller nej. Jag menar att man borde ha sagt nej nu och sedan gått vidare. På det här sättet drar man ut på förfarandet, säger hon till Nyan.


Mycket kritiska
I och med beslutet blev också det gemensamma utlåtandet från skogsbruksbyrån, museibyrån, miljöbyrån och fiskeribyrån offentligt. Av det framgår att tjänstemännen avstyrker Ålands golfklubbs anhållan (läs mer här intill). ”Motiveringen är att Stornäsets mångfacetterade och omistliga värden ska bevaras på ett hållbart sätt för framtiden. Den föreslagna exploateringen står i strid med gällande förvaltningsprinciper för landskapets fasta egendom samt med intentionerna om hållbar utveckling och den av lagtinget antagna landskapskonventionen.”
Landskapsregeringen höll överläggning före Jan-Erik Mattsson tog beslutet.
– Det fanns synpunkter på det här men vi var eniga om att gå vidare.
Men om beslutet nu innebär grönt ljus för en golfbana eller inte ger ministern inget direkt svar på.
– Inte blev det rött i alla fall. Beslutet var ett litet steg på vägen.
Nya Åland har sökt Ålands golfklubbs intendent Kjell Hansson för en kommentar.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax