DELA

Skiftesvård hemma efter många månader av kamp

Dottern får vårdas hemma när mamma jobbar kvällar och nätter.
Det har socialnämnden i Mariehamn beslutat och därmed gått emot socialdirektörens förslag och sitt eget prinicipbeslut från i höstas.
Men det kräves mycket och lång kamp från mammans sida.
Det handlar om en familj med en ensamstående mamma med treskiftesjobb. Barnet höver därför ibland kvälls-, natt- och helgvård och den vården har ända fram till augusti i fjol ordnats hemma hos familjen.
I augusti i fjol tog emellertid socialnämnden ett principbeslut att all sådan vård ska ordnas i gruppfamiljedaghemmet Mästerkattens utrymmen.
– Orsaken till det beslutet var att det kom många klagomål på hemvården. Det var ofta svårt att få tag på vårdare och det blev många olika som hoppade in, ibland dök de inte alls upp. Tanken är att få mera kontinuitet och säkra vårdare genom att ordna vården i gruppfamiljedaghemmet, säger socialdirektör Susanne Lehtinen.
För den aktuella familjen passade det arrangemanget däremot inte alls och barnet har inte mått bra av att inte få vara hemma dessa nätter. Mamman har i flera omgångar anmält missnöje med systemet men tjänstemännen har hänvisat till socialnämndens principbeslut.
Den 16 april togs ärendet upp i socialnämnden efter att mamman lämnat in ett rättelseyrkande. Resultatet blev att socialnämnden röstade emot socialdirektören och beviljade vård i hemmet under maj och juni.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist