DELA

Skeppsbefälhavare gav ut eget frimärke

För att fira att man funnits i 120 år gav Ålands skeppsbefälhavareförening i samarbete med Posten igår ut ett eget frimärke och höll en specialstämpling där tre medlemmar ut föreningen, Hans Joelsson, Ben-Eric Palman och Stig Henriksson fann på plats och informerade om sin verksamhet.
Föreningen grundades och hade sitt första möte den elfte februari 1893 efter ett initiativ från kaptenerna Fridolf Ålander, Julius Juselius och E.P. Troberg. Man har idag 211 medlemmar, och är lika levande som alltid.
Föreningen håller möten en gång i månaden från september till maj, fungerar som en remissinstans för sjöfartsrelaterade frågor, och anordnar årligen linjedop på Pommern och allhelgonauppvaktning utanför sjöfartsmuséet. (fq)