DELA

Skatterna höjs men statsskulden ökar

Regeringens svavelstöd på 30 miljoner gynnar åländska rederier.
En höjning av mervärdesskatten däremot drabbar även åländska konsumenters plånböcker.
I dag börjar behandlingen av Finlands statsbudget för 2013 i riksdagen. För Ålands del är det framför allt sjöfarten som påverkas och får hyfsat positiva besked.
30 miljoner euro föreslås till så kallade investeringar i efterhand för att bemöta svaveldirektivets krav, till exempel scrubbers som används för att rena bränslet. Tio av de 30 miljonerna tilldelas 2013.
– Regeringen är också beredd att fatta beslut om nödvändiga åtgärder under den resterande valperioden för att bevara den finländska industrins konkurrenskraft, för att främja miljötekniken samt för att bromsa ökningen av de logistikkostnader som svaveldirektivet medför, står det i budgeten.


Maten blir dyrare
En konkret förändring som påverkar alla åländska konsumenter är att mervärdesskatterna höjs med en procent. Matens mervärdesskatt höjs från 13 till 14 procent och den allmänna mervärdesskatten från 23 till 24 procent.
Enligt Finsk handels vd Juhani Pekkala innebär en procents höjning att konsumentpriserna ökar med 0,8 procent. En matkorg värd 50 euro kostar nästa år 50,44 euro och ett frisörbesök värt 56 euro 56,46 euro. Även skatten för läkemedel och resor höjs.
Enligt experter drabbar en höjning av mervärdesskatten främst dem med låga inkomster samt barnfamiljer.
Totalt hamnar budgeten på minus sju miljarder euro. Detta ska kompenseras med nya lån, som ökar Finlands statsskuld till cirka 96 miljarder euro.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni