DELA

Skattepengar gick till ÅHS-chefens advokat

De åländska skattebetalarna har betalat Peter Rasks juristfakturor på nästan 9.000 euro för den hjälp han fått efter att han polisanmäldes för grov ärekränkning av ÅHS-läkaren Mogens Lindén i vintras.
Helt i sin ordning, anser styrelseordförande Torbjörn Björkman (Lib).
De två fakturorna från Juridisk byrå Uotila & Mattsson slutar på totalt 8.889 euro och är riktade till ÅHS ekonomiavdelning. Den första fakturan med summan 5.302 euro är daterad 16 maj och gäller arbete som utförts 30.3-16.5 och den andra med summan 3.587 euro är daterad 23 juni. I båda fallen finns antecknat under rubriken ”Ärende” att det gäller polisanmälan om grovt förtal, ärekränkning och brottmål. Summorna är inklusive moms.
På fakturorna står Peter Rask antecknad som ÅHS referens och de är godkända för utbetalning av Torbjörn Björkman. Utbetalningen skedde inom angiven tid.

Frågor har väckts
Internt inom ÅHS har frågor väckts kring om det är rätt att ÅHS – alltså skattebetalarna – ska stå för de juridiska kostnaderna som den ena parten i en tvist har fått när han blivit polisanmäld för yttranden han gjort i lokaltidningarna, främst i tidningen Åland, om en annan person. den 15 februari i år (se skild artikel).
Mogens Lindén polisanmälde Rask för grov ärekränkning efter artiklarna. Polisens förundersökning är avslutad och ärendet ligger nu på åklagarens bord för avgörande.
Det finns inget styrelsebeslut i något protokoll om att Rasks utlägg ska bekostas av ÅHS. Men styrelsen var överens om att så skulle ske, säger Torbjörn Björkman när Nya Åland frågar. Han berättar att både han och förvaltningschefen blev polisanmälda till en början men att förundersökningen mot honom själv lades ner. Polisanmälan mot Björkman gällde hans uttalade stöd för Rask efter tidningsartiklarna.

Informell diskussion
– Frågan om ersättning togs upp i en informell diskussion efter ett vanligt styrelsemöte. Vi var överens om att stå för förvaltningschefens juristkostnader. Vi tyckte att det var klart fall i det skedet, säger Torbjörn Björkman.
Hur resonerade ni då?
– Förvaltningschefen har en speciell status i organisationen, en husbondestatus, och polisanmälan riktade sig på sätt och vis mot själva förvaltningen. Därför beslöt vi att stå för advokatkostnaderna. Normalt sett finns det fackförbund som kan träda in i sådana här fall, men mig veterligen står Peter Rask utanför sådana system.
Denna husbondestatus, säger Björkman, gör att alla i ÅHS-organisationen inte kan vänta sig samma behandling vad gäller beredskapen att betala advokaträkningar.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre