DELA

Skattehöjningar delar mariehamnarna

Åsikterna om en höjning av kommunalskatten i Mariehamn är så när helt jämnt delade.
På bilden syns Åsa Juslin och Harriet Lundell som deltog i Nya Ålands pejling på stan i går.
Med två rösters övervikt blev resultatet av Nya Ålands pejling i centrala Mariehamn på måndagen ett ja till höjd kommunalskatt i Mariehamn.
Med dessa enkätsvars övervikt kan det konstateras att få frågor delar folket så mitt itu som skattehöjningar. 51 tillfrågade svarade ja och 49 nej på frågan om kommunalskatten i Mariehamn ska höjas.
Den senaste tidens politiska diskussioner om sparprogram för de allmänna verksamheterna i Mariehamn spelade en stor roll när de svarande fick motivera sina svar. Bland de som var negativa till en skattehöjning dominerade åsikten att mera pengar till staden inte nödvändigtvis ger en bättre välfärd. Politikern Bert Häggblom (Ob) sammanfattar sina argument i denna riktning:
– Vi ska inte höja skatten, vi ska vara effektivare. Det finns saker att göra i staden, och en sänkt skatt ger fler invånare så att skatteintäkterna ökar, anser Häggblom.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson