DELA

Skatteavdrag föreslås för företagsinvesteringar

Det finns pengar på Åland men de är inte tillgängliga för alla.
En grupp som har synat kapitalförsörjningen föreslår att man via kommunalbeskattningen skulle göra det attraktivare att investera i företag som andra inte vill finansiera.
En specialtillsatt grupp har granskat kapitaltillgången och kapitalförsörjningen på Åland. Målet med arbetet är att hitta lösningar för att utveckla företagandet och med det få tillstånd både tillväxt och öka sysselsättningen.
Gruppen, som består av representanter för landskapsregeringen, bankerna på Åland, Ålands utvecklings ab, Ålands näringsliv, Ålands investerings ab och Ålands industrihus, har sedan i juli träffats tre gånger.
Man har konstaterat att det finns kapital men att de flesta finansiärer kräver att affärsidén skall vara bärande och att det finns säkerheter.
– Yngre företagare och de som vill göra riktigt stora satsningar har betydligt svårare att hitta finansiering, säger gruppens ordförande, landskapets näringschef Linnéa Johansson.
Ett förslag är att i den kommunala beskattningen införa ett skattekonto som kvittar kapitalbeskattningen mot investeringen.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen