DELA

Skarvenvarv begärt i likvidation av sina ägare

m/s Skarvens varv, BLRT Laevaehitus OÜ, har försatts i likvidation. Lr:s samtliga krav gentemot varvet kvarstår.
Begäran om likvidation har gjorts av varvets ägare med anledning av att varvet har upphört med sin verksamhet. En av BLRT Laevaehitus OÜ:s styrelsemedlemmar har blivit utsedd till likvidator för bolaget.
Landskapsregeringen skriver i ett pressmeddelande:
”Att varvet själv begärt sig i likvidation innebär att arbetssättet mot varvet under garantitiden förändras då alla ekonomiska och avtalsjuridiska beslut nu skall styras till likvidatorn, som ansvarar för varvets avveckling.
I sak påverkar BLRT Laevaehitus OÜ:s likvidation inte det pågående skiljeförfarandet i Stockholm avseende frågan om förseningsböterna.
Landskapsregeringens samtliga krav gentemot varvet kvarstår. Den planerade garantidockningen kommer att genomföras.”