DELA

Skarvens likvidationsvarv lever

Western Shipbuilding Yards slås ihop med ett annat varv i Klaipeda i Litauen – och erfarenheterna man fick av att bygga Skarven ses som en tillgång det nya bolaget.
Ägare är BLRT Grupp, bolaget som nyligen försatte Western Shipbuilding-bolaget BLRT Laevaehitus i likvidation.
Att verksamheten vid Western Shipbuilding skall fortsätta framgår av ett pressmeddelande som gick ut efter att BLRT Grupp köpt Baltija-varvet av Odense Steel Shipyard, som ägs av danska A.P. Moller-Maersk Group.
För att kunna bli en ledare i skeppsbyggnadsbranschen behövs den kraft och de tekniska möjligheter som finns på Baltija-varvet, säger BLRT Grupps vd och storägare Fjodor Berman i pressmeddelandet.
Baltija och Western Shipyards skall ingå i ett nytt bolag – Western Baltija Shipbuilding. De fartygsbeställningar som Western Shipyard fått skall byggas av det nya bolaget.
Kombinationen av Baltijas erfarenheter –varvet har byggt över 400 farkoster – och Western Shipyards unika fartygsprojekt skall göra det nya bolaget konkurrenskraftigt. Skärgårdsfärjan Skarven, som beställdes av landskapsregeringen och levererades kraftigt försenad, är ett av de Western Shipyards-projekt som nämns i pressmeddelandet.
Det nya varvsbolagets byggen skall genomföras på Baltija, men när man bygger större projekt som överskrider Baltijas kapacitet tar man in flytdockor från Western Shipbuilding.


Möte på onsdag
Det är oklart vad varvsaffären betyder för landskapets möjligheter att få de 1.8 miljoner, plus ränta, som man yrkat på i förseningsränta.
På onsdag går landskapsregeringen igenom läget med teknisk och juridisk expertis.
– Det här ändrar ingenting i sak, säger trafikministern Veronica Thörnroos (C) om varvsaffären. (pd)