DELA

Skarvens dödvikt väcker frågor

Viking Line är klar med sin rapport om ms Skarven. Följderna är att hon åter ska in på varv.
– Det som gläder oss är att Viking Lines tekniska avdelning tycker att fartyget generellt är bra byggt med bra standard, säger trafikavdelningens chef Niklas Karlman.

Vid en presskonferens presenterade trafikminister Veronica Thörnroos, förvaltningschef Arne Selander samt trafikavdelningens chef Niklas Karlman den rapport som Kaj Jansson vid Viking Line gjort om ms Skarven. Rapporten är beställt från landskapet som ville ha en teknisk undersökning för att se om Skarven är det fartyg man beställt.
I rapporten konstateras att fartyget i grunden är designat med en stor del av den tyngre utrustningen, så som bland annat avgasrör från motorer, katalysatorer, hissar och livbåt, på babord sida. Detta har utförts helt enligt kontraktsritningen. Däremot har man i efterhand, under byggtiden, flyttat bland annat ankare och kättingbox från styrbord akter till babord för, vilket ökat den omtalade snedbelastningen.
– Det ska gå att kompensera i den olastade delen av fartyget med till exempel ballast och färskvatten, säger Niklas Karlman.

Dödviktsbrist
Det som i dag väcker huvudbry hos både Viking Line och lanskapet är den förändrade dödvikten.
Den 30 juni i år hade Skarven en dödvikt på 291,6 ton mot specifikationens 350 ton. Det är en minskning av 58,4 ton, något som godkänts utan anmärkningar eftersom dödvikten har ändrats med anledning av ändringar i projektet under byggtiden.
När Skarven vägdes i Möckelö 19 november hade dödvikten ökat med ytterligare cirka 42 ton.
”Detta innebär att fartyget totalt sett, i nuvarande tillstånd, i praktiken har en dödvikt som är 350-249,6 = 100,6 ton mindre än specificerat”, skriver Kaj Jansson i Viking Lines rapport. Det innebär att att det återstår en dödviktsbrist på 41,6 ton.
– Vart har det tagit vägen på vägen från Klaipeda, frågar sig Veronica Thörnroos.
– Det är en skillnad på dödvikten från varvets rapportering och vad man nu kommit fram till. Det är något som måste kontrolleras vid årsdockningen då fartyget torrläggs, säger Karlman.

Vem betalar?
Vid Viking Lines besiktning ombord konstaterar man vidare att vissa brister ännu finns. Bland annat kräver bilhyllor och bogportar så omfattande arbeten att Skarven nu ska in på varv på nytt.
– I morgon utser vi Kaj Ekebom till projektchef och han bestämmer vilket varv hon ska in på, säger Niklas Karlman.
– Man kan konstatera att vi delvis fått det vi beställt. Hon är bra skrovmässigt, men vi har inte beställt något som direkt måste upp på ett nytt varv. Nu koncentrerar vi oss på att få henne i trafik innan vi inleder den juridiska processen, säger Veronica Thörnroos.
Är er intention att varvet i Klaipeda står för de nya varvskostnaderna?
– Det är ett stort frågetecken om de nya varvskostnaderna kan påföras garantin eftersom vi tog emot Skarven utan anmärkningar, säger Thörnroos.
På torsdag gör landskapet justeringar i färjfästet i Degerby så att Föglötrafiken åter körs mellan Svinö-Degerby. När Skarven går in på linjen är ännu oklart.
Läs mer om rapporten i morgondagens Nya Åland.

VL_Skarven.pdfLäs hela Viking Lines rapport här (pdf)

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax