DELA

Skarvenrapport avslöjar brister

Räkningar som godkänts utan att man fått verifierat för vad, dålig uppföljning av både projekt och budget och en projektledare som fått fatta ekonomiska beslut långt över vad som är tillåtet.
Revisorsrapporten för Skarven-projektet avslöjar allvarliga brister i budgetuppföljningen.

En projektledare som i princip fått agera på eget bevåg och inhandla för hundratals euro utan att någon ifrågasatt honom. Det är den bild som växer fram ur revisorsrapporten som blev offentlig i går.
Skarven-rapporten blev offentlig, med bilagor och allt efter ett intensivt arbete där både landskapsregeringen och enhetschef Björn Andersson vädjade till CKP-kommissarie Teijo Ristola i Åbo att snabbt kolla om det fanns något hinder för offentlighet i rapporten.


Ingen tagit budgetansvar
När man läser rapporten framgår att kontrollen av utgifterna för Skarven-projektet har brustit på flera håll.
Trafikavdelningens avdelningschef Niklas Karlman borde ha följt upp budgeten, dåvarande trafikminister Runar Karlsson (C) borde ha följt upp budgeten liksom finansavdelningen med finanschef Dan E Eriksson. Istället har man godkänt räkningar som saknat bilagor, motiveringar och framförallt beslut från landskapsregeringen.
Även landskapsregeringen har utan att begära in noggrannare motiveringar godkänt en faktura på nästan 500.000 euro.
En brist som landskapsrevisor Agneta Mannberg-Jansson lyfter fram i rapporten är att projektledare Göran Holmberg på eget bevåg fattat beslut om att bygga in bildäcket på Skarven trots att det i kontraktet talats om öppet bildäck. Det slutna bildäcket föranledde tilläggskostnader på 242.000 euro men även kringkostnader förorsakade av ändringen.

Skarvenrapport_web.pdf Läs rapporten här (pdf).

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax