DELA

Skarvenpengar tillbaka efter domslut

En estnisk domstol ger landskapsregeringen rätt i tvisten om Skarvenpengarna. Nu hoppas landskapsregeringen kunna inkassera 2,5 miljoner euro ur det litauiska varvets konkursbo.
Redan i februari 2011 konstaterade en skiljedomstol i Stockholm att varvet BLRT Shipbuilding Ltd i Litauen skulle betala landskapet nästan två miljoner euro samt rättegångskostnader för att leveransen av m/s Skarven var försenad. Landskapsfärjan hade dessutom brister.
I maj samma år försattes varvet i konkurs och landskapsregeringen såg inte röken av några pengar. Snart framkom det uppgifter om att varvet strax innan det gick i konkurs hade överfört tillgångar till andra bolag inom samma koncern.
BLRT Shipbuilding Ltd:s konkursbo, i vilket landskapsregeringen är största fordringsägare, fattade då ett beslut om att inleda en återvinningsprocess. Det berättar landskapsregeringen i ett pressmeddelande.
Bolaget Vakaru Baltijos Laivu Statykla ska, enligt domen, betala 2,5 miljoner euro plus rättegångskostnader till BLRT Shipbuilding Ltd:s konkursbo. I praktiken betyder det här att konkursboet får ett tillskott på kapital, vilket i sin tur möjliggör en eventuell utbetalning till landskapsregeringen som största fordringsägare.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman