DELA

Skarvenmatroser får ingen lön

Skarvens matroser har gått utan lön sedan arbetet lades ner för en vecka sedan.
Sjömansunionens åländska ombud Henrik Lagerberg låter upprörd när han får beskedet.
– Då lockoutar man ju personalen. Det här är en stridsåtgärd från arbetsgivarens sida.
Sjömansunionens roll i Skarvenkonflikten har hittills varit oklar. Unionen stöder matroserna som inte accepterar det nya arbetsschemat med färre matroser på jobb. Men det rör sig inte heller om en strejk.
På måndagen bekräftade landskapets rederichef Kaj Jansson att matroserna som vägrar arbeta enligt det nya schemat inte får någon lön.
Lönen drogs in i början av förra veckan när Skarven slutade trafikera. Landskapets tjänstemän delade då ut skriftliga varningar till de matroser som fanns ombord på morgonen. Men i de varningarna stod inget specifikt om att löneutbetalningarna skulle stoppas.
Det borde matroserna ha fått besked om skriftligt eller genom ”ett vanligt hederligt samtal per telefon”, tycker Henrik Lagerberg.
Kaj Jansson som inte ser någon orsak att skicka ett formellt meddelande till matroserna.
– Om man inte arbetar ska man inte heller få lön. De har vägrat att utföra det arbete som de är anställda för.
Henrik Lagerbergs bedömning är att matroserna hela tiden varit redo att arbeta, men bara med en besättning som är tillräckligt stor för att garantera säkerheten ombord. Så vore det enligt matroserna inte med det arbetsschema som nu trätt i kraft.
Därför är det en olaglig stridsåtgärd av landskapet att dra in lönen, tycker Lagerberg.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom