DELA

Skarvenbemanning ska utredas vidare

Kan Skarven köras med fyra man i besättningen?
Det har testats, men hur det ska bli är ännu inte klart.
Som Nyan tidigare berättat har Skarven det senaste året trafikerat med en man mer i besättningen än vad som är beskrivet i benningscertifikatet. Nu vill tarfikavdelningen ta bort en matrostjänst ombord, något som sjöfacken har motsatt sig. Sjömansunionen har även ansökt om en ändring av Skarvens bemanningscertifikat.
I veckan genomfördes en övning med fyramannabesättning ombord på Skarven. På plats fanns representanter för Trafiksäkerhetsverket (Trafi) och landskapsregeringen.
– Vi har fått en rapport från övningen och kommer att ge ett skriftligt svar nästa vecka, säger trafikavdelningens chef Niklas Karlman.
Därefter hör Trafi sjöfacken samt tar ställning till bemanningsfrågan.
– Vi kommer att utgå från Trafis åsikt. Är besättningen sedan av en annan åsikt tror jag ändå att vi ska komma överens.
Läs mer i papperstidningen! (ak)