DELA

Skarven redan godkänd som sjösäker

Oavsett vad den tekniska utredningen ombord på ms Skarven leder till är det redan nu klart att fartyget är både sjödugligt och sjösäkert.
Alandiabolagen har, på basen av Sjöfartsverkets och klassningssällskapet Lloyd’s besiktningar, godkänt att Skarven försäkras på samma sätt som alla andra landskapssfärjor.
Varken Sjöfartsverket eller klassningssällskapet Lloyd’s har funnit några brister hos Skarven som skulle vara så allvarliga att sjödugligheten eller sjösäkerheten skulle påverkas.
Skarven besiktades i Klaipeda innan landskapet fick tillstånd att köra hem färjan.
Det betyder också att de högsta besiktningsmyndigheterna inte ser slagsidan som något allvarligt problem.

Inga invändningar
Inte heller Alandiabolagen, som på Åland har hand om fartygsförsäkringar, ser slagsidan som ett problem.
Jan Limnell, avdelningschef på Alandia Marin, berättar för Nya Åland att Skarvens officiella papper är i ordning och att man därför inte har haft några invändningar mot en försäkring.
– Skarven är försäkrad på samma sätt som alla andra landskapsfärjor, säger Limnell.

Fick segla
Trafikminister Veronica Thörnroos (C) hade i går kväll ännu inte hunnit bekanta sig med alla besiktnings- och försäkringspapper.
– Men det är ju självklart att Skarven är godkänd vid besiktningen och klassningen, hon fick ju segla hem, säger Thörnroos.
– Det är inte det allt det här handlar om. Att vi vill veta om Skarven är exakt det fartyg som vi har beställt behöver inte betyda att fartyget skulle vara manöver- eller sjöodugligt.

Stor investering
– Skulle det visa sig att vi har fått exakt det vi har frågat efter är ingen gladare än vi, betonar Veronica Thörnroos.
– Vi måste helt enkelt vara på den säkra sidan att vi fått det vi beställt eftersom det handlar om en stor investering på miljoner.
Då före detta trafikministern Runar Karlsson (C) får höra att Skarven är försäkrad på basen av besiktningsprotokollen har han en enda spontan kommentar.
– Vad härligt!

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax