DELA

Skarven-miss kan kosta miljoner

Bolaget som byggde Skarven i Litauen har slut på sina tillgångar – och därför kan landskapet gå miste om miljonersättningar.
Det hävdar Danne Sundman (OB) .
Inga bankgarantier tecknades för varvets garantiåtaganden och ansvar för förseningsböter. Därför riskerar landskapet att bli utan de dryga 1,8 miljoner euro plus ränta som man vill ha av varvet för den försenade leveransen.
En process har inletts mot bolaget som byggde Skarven vid Western Shipyard i Klaipeda i Litauen. Men en sådan process blir meningslös om det bolag som byggde Skarven inte längre har några tillgångar, säger Danne Sundman.
– Sådana rykten cirkulerar och det sade jag i lagtinget. Det måste vi reda ut nu.
Uppgifterna kommer enligt honom från en ”rätt så trovärdig källa” som själv inte kan gå ut offentligt.
Om uppgifterna stämmer kan landskapet gå miste om skadeståndet även man har rätten på sin sida. Att bankgarantierna aldrig tecknades är ingen hemlighet. Det framgick i den rapport som som Agneta Mannberg-Jansson på landskapets revisionsbyrå skrev.
Det nämns också i förslaget till tilläggsbudget som lagtinget nu debatterar.

Inga garantier


Trafikminister Veronica Thörnroos (C) konstaterar att det inte finns några hundraprocentiga garantier för att landskapet får det dröjsmålsvite som man anser sig ha rätt till. Vid det här laget rör det sig om drygt 2 miljoner euro inklusive räntor.
Bankgarantierna borde ha tecknas gemensamt av landskapet och bolaget som byggde Skarven redan innan fartyget var färdigt, säger John Eriksson som är vikarierande avdelningschef på landskapets trafikavdelning.
Det skulle ha rört sig om en tilläggskostnad på mellan 40.000 och 50.000 euro.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax