DELA

Skarven-matros talar ut i Hbl

Rolf Sundblom i Föglö, matros på Skarven, talade ut om den pågående konflikten i Hufvudstadsbladet dagen före julafton.
Men till Nya Åland ville han inte säga något.
Rolf Sundblom berättar för reportern Staffan Bruun att konflikten som lett till att matroserna sedan snart två veckor inte jobbar ombord handlar om besättningens och passagerarnas säkerhet. Sjömansunionen accepterar inte att landskapsregeringen skurit ned besättningen från fem till fyra och en halv man.
Enligt Sundblom är orsaken till striden att Skarven är ”ett lyxfartyg med utvecklad datateknik som är mycket komplicerad att behärska” och att en navigationsutbildad styrman därför behövs på bryggan vid sidan av befälhavaren. Den övriga besättningen består då av maskinchefen och en matros på dagtid. Under tidiga morgnar och sena eftermiddagar jobbar ytterligare en matros ombord.
– Hade landskapsregeringen beställt en vanlig färja skulle vi kunna gå som förr med skeppare, maskinchef och två matroser. Men nu valde man att beställa ett modernt passagerarfartyg, säger han till Hbl.
På frågan om övertidsersättningar svara han att ”alla vill väl göra övertid, men måttligt” och att övertiden tas ut som ledig tid.
– Det ingår i avlöningssystemet för att vi ska kunna arbeta enligt schema. Det betyder visserligen att en vikarie måste ersätta så det kostar så klart, men inte är det vi som lyfter pengarna, säger han till reportern.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre