DELA

Skarven klarar stormar

Landskapsregeringen är inte orolig för att m/s Skarven inte skulle klara av eventuella nödtransporter vid hårt väder.
Det skriver man i ett svar till Föglö kommun, som tagit upp frågan.
– Av handlingarna framgår att ärendet i huvudsak är relaterat till förhållande då m/s Skarven inte ännu var i trafik, men att ärendet skulle vara lika aktuellt även med m/s Skarven eftersom även hon blivit liggande i Svinö på grund av dåligt väder, noterar landskapsregeringen om Föglös skrivelse.

En miss
Och fortsätter:
”Landskapsregeringen har undersökt saken och enligt uppgift från fartyget, har m/s Skarven sedan trafikstart vid ett tillfälle missat en avgång på grund av hårt väder. Vid detta tillfälle, den 1.12.2010, var vindstyrkan mer än 30 m/s och befälhavaren bedömde att det kunde vara förenat med avsevärt förhöjd säkerhetsrisk att avgå, samtidigt som det endast var frågan om en bil som skulle transporteras.
De anställda är idag mycket vana vid fartyget och torde kunna upprätthålla trafiken t.ex. i fråga om akut nödtransportbehov, även i mycket hårt väder. Fartyget, dess passagerare, besättning och last får dock inte utsättas för en uppenbar säkerhetsrisk.
Trafiken till och från Föglö upprätthålls idag med det bästa och modernaste fartyget i vår flotta tillsammans med en kunnig och erfaren besättning, vilket ger alla förutsättningar för en hög driftssäkerhet.”
Svaret togs vid enskild föredragning av trafikminister Veronica Thörnroos med avdelningschef Niklas Karlman som föredragande. (ms)