DELA

Skarven istestad med gott resultat

Skarven klarar de åländska isarna bra.
Den preliminära slutsatsen drar sakkunniga efter omfattande istester i den åländska skärgården.
Vid testerna deltog representanter för landskapets trafikavdelning, varvet som byggde Skarven i Klaipeda, klassningssällskapet Lloyds och Rolls Royce som levererade propelleraggregaten.
Skarven har testats i öppen sjö utanför Marhällan och i olika isförhållanden på Lumparn och utanför Föglö och Sottunga.
Med Lloyds avancerad mätutrustning har man bland annat kunnat fastställa belastningen på propelleraggregat och hur plåtarna sträcks vid olika isförhållanden.
Det kan ta några veckor innan testresultaten sammanställts.
– Men alla var nöjda och tyckte att det fungerade väldigt bra, säger Kaj Ekebom som är landskapsregeringens projektansvarige för Skarven.


Utrustning blir kvar
Som mest var ett tjugotal personer inblandade i testerna ombord.
Lloyds utrustning blir kvar ombord tills vidare och tester skall kunna genomföras och analyseras omedelbart vid klassningssällskapets huvudkontor i London.

PATRIK DAHLBLOM