DELA

Skarven har redan blivit skyggare

Fyller inte yrkesfiskarna kvoten kan jakttillståndet på skarv i framtiden även komma att ges till andra jägare.
– Nästa höst ska vi ha en klar bild av de åtgärder som kan behövas, säger näringsminister Jan-Erik Mattsson (c).
Sedan skarvjakten började den 2 september har 19 stycken yrkesfiskare beviljats jakttillstånd. Av 29 skjutna fåglar står en av fiskarna, Johan Mörn, för två tredjedelar.
Miljöcentralen uppskattar antalet skarvar på Åland till mellan 2.000 – 3.000 individer.
– Men alla bedömare säger att siffran är betydligt högre, säger Jan-Erik Mattsson.
Jakteffektiviteten ska utvärderas i februari. Till hösten tas ett beslut om en eventuell fortsättning.
– Vi ska höra oss för med fiskarna om det har gett något. Visar det ett gott resultat ska vi fortsätta.
Hur många skarvar som i så fall får skjutas framöver vill Mattsson inte uttala sig om i nuläget.
– Det är för tidigt att säga.

Alla jägare
Det finns 230-240 registrerade yrkesfiskare på Åland, berättar Jan-Erik Mattsson. Av dem har knappt en tiondel visat intresse att jaga skarv.
Borde alla jägare, inte bara yrkesfiskare, få vara med och fylla kvoten?
– Om inte de som skjuter nu räcker till och det finns behov av mer skytte måste man bedöma om en tillståndsjakt även för jägare kan vara en möjlig utveckling.
100 avskjutna fåglar gör ingen större skada på stammen. Syftet med jakten är framför allt att göra fågeln skyggare så att den håller sig borta från fisken vid näten.
– Det är ingen lätt fågel att skjuta, den är ganska klok. När skarven kommer skjuter man de första men sedan vet omgivande skarvar att dit ska man inte flyga, då dör ni, kommenterar Jan-Erik Mattsson.

Ger effekt
Landskapets jakthandledare Roger Gustavsson säger att det finns fiskare som redan efter den första jakttiden märkt av att skarvarna blivit skyggare.
– De säger att de börjar hålla sig undan nu.
Jan-Erik Mattsson välkomnar beskedet.
– Det är en intressant iakttagelse, då kanske man inte behöver öka på avskjutningen.
Tillstånden som landskapsregeringen beviljar gäller under perioden 1 september till 31 januari nästa år.
– Det är ett sätt att starta upp det här och se hur intresset är, säger Roger Gustavsson.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax