DELA

Skarven fick upprättelse i lagtinget

LAGTINGET. Skarven är ett bra fartyg som måste sättas i trafik så fort som möjligt.
Det är lagtingets budskap till trafikminister Veronica Thörnroos (C).
Mycket har sagts och skrivits om ms Skarven de senaste månaderna. Det konstaterade ordförande Torbjörn Eliasson (C) då han presenterade finansutskottets betänkande om den så kallade städarbudgeten.
Tyvärr handlar det ofta om spekulationer och inte om fakta, tycker Eliasson.
– Oberoende av hur ansvaret sist och slutligen fördelas så har många inblandade farit illa under tiden.


Risade pressen
De personer som övervakat bygget på plats i Klaipedia har gjort ett gott arbete, säger Torsten Sundblom (Lib).
– Det är beklagligt att de blivit utsatta för en hel del risning i pressen. Här faller skuggan över massmedia.
Landskapsregeringen har bidragit till dramatiken både vad gäller hänglås, avbrutna presskonferenser och sina krav på extern granskning av båten, tycker Camilla Gunell (S).
– Landskapsregeringen måste ju gå ut och klarlägga vad det är för skorv vi fått.
Det gäller att skälla vid rätt dörr, menar också Roger Jansson (FS). Massmedia kan säkert klandras för mycket, men inte för Skarvensoppan:
– I ärlighetens namn har spekulationerna startats av spektakulär information från landskapsregeringens sida.


Tar veckor
Trafikminister Veronica Thörnroos (C) säger att målsättningen är att fartyget ska sättas i trafik så fort som det bara är möjligt rent tekniskt. För närvarande är det två – tre veckors väntetid på delar som behövs till bilhyllorna.
– Man kommer från Gävle den här veckan för att säkra upp bogvisiret, berättar Thörnroos vidare.
Datum för trafikstart är fortfarande inte spikat. Från alla håll i salen underströks det hur viktigt det är att få båten i trafik. Det är en skandal att fartyget legat så länge vid kaj med full besättning, tycker Anders Eriksson (Åf).
– Den ettåriga garantitiden löper och man behöver köra båten nu för att upptäcka garantifel, uppmanar Raija-Liisa Eklöw (Lib).


Bra fartyg
När felen korrigerats så har landskapet ett bra fartyg, säger Torbjörn Eliasson. Det är ett påstående som Fredrik Karlström (Ob) håller med om efter att ha visats runt på färjan.
– Jag kan till och med vara så kritisk att jag säger att den är för fin för Föglötrafiken. Jag förstår inte varför man behöver ha ett så fint kaféutrymme eller flygplansfotöljer av förstaklassmodell.
Runar Karlsson (C) säger att båten ska kunna sättas in på alla linjer, därav behovet av till exempel en kafeteria.


Ville avslå
De totala kostnaderna för Skarven är hittills 15 miljoner euro, 2 miljoner mer än ursprungsbudgeten. Finansutskottet har fört allvarliga diskussioner om att inte godkänna landskapsregeringens äskande om mer pengar till Skarven.
– Men eftersom hela beloppet på 1,3 miljoner grundar sig på avtal och av förvaltningen godkända fakturor så fanns inget annat att göra än att godkänna, säger Torbjörn Eliasson.
Lagtinget gav slutligen grönt ljus till tilläggsbudgeten.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax