DELA

Skarven fick sitt lastfartygscertifikat

Nu har landskapet fått det lastfartygscertifikat som krävs för att Föglöfärjan Skarven skall kunna transportera farlig last samtidigt som man tar ett begränsat antal passagerare.

Men när de reglerna införs kan Skarvenansvarige inspektören Kaj Jansson ännu inte säga. Det första steget blir att uppdatera säkerhetsföreskrifterna och lastfartygstrafiken kan kräva ett beslut av landskapsregeringen.
Tidigare gjordes bedömningen att en ombyggnad för 120.000 euro krävdes för att transportera farlig last samtidigt som man tar passagerare. Men nu kan Skarven gå med dubbla certifikat, antingen som passagerarfartyg eller som lastfartyg med högst 12 passagerare.
PATRIK DAHLBLOM
patrik.dahlblom@nyan.ax