DELA

Skarven behöver inte byggas om

Skarven behöver inte byggas om för att kunna transportera farlig last.
Sjöfartsverket kan istället utfärda certifikat som gör att Skarven kan gå som lastfartyg. Då får hon köra farlig last och 12 passagerare, istället för att byggas om för 120.000 euro.
I våras framgick det att det inbyggda bildäcket på ms Skarven var ett hinder för transporterna av bensin och gas till Föglö.
För att komma till rätta med problemet godkände landskapsregeringen i september 120.000 euro för en ombyggnation av elsystemet och styrelektroniken så det skulle bli möjligt att ta ombord den farliga lasten. En utgift som kan visa sig vara onödig.
Sjöfartsverket kan istället bevilja ett certifikat som innebär att Skarven räknas som lastfartyg. Då får man köra farlig last och 12 passagerare utan ombygggnad. Med ombyggnad får man istället köra 25 personer och farlig last, vilket innebär 120.000 euro för att köra ytterligare 13 personer per tur.
– Vi undersöker om det är möjligt. I så fall får hon dubbla certifikat och kan gå som passagerarfartyg eller lastfartyg med begränsat antal passagerare, säger Kaj Jansson, som utsågs till ny projektledare för Skarven efter Göran Holmberg och Kaj Ekebom.
Men det är inte bara möjligt, certifikaten är i princip klara enligt överinspektör Jan Mansnerus på Sjöfartsverket i Åbo.
Läs mer i papperstidningen!

LINNEA FRIMAN