DELA

Skärpta miljökrav på nya fartyg

Från och med 2013 minskar koldioxidutsläppen från nästan alla nya tankers och lastfartyg som byggs.
Internationella sjöfartsorganisationen IMO har godkänt omdebatterade miljöregler.
Enligt IMO står sjöfarten för cirka tre procent av samtliga globala koldioxidutsläpp. Eftersom transportbehovet hela tiden ökar kalkylerar man med att sjöfartens andel av utsläppen kan öka till hela 18 procent fram till 2050.
Mot den bakgrunden har IMO nu vidtagit åtgärder som skall minska utsläppen och öka energieffektiviteten.
Enligt de regler, som klubbades i fredags, skall majoriteten av de nya, stora fraktfartyg som byggs från och med 2013 konstrueras så att både bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen minskar markant.


Finlands linje
Reglerna gäller alltså endast nya fartyg och då de som har en bruttovolym på över 400 ton. I den första gruppen som kommer att beröras av reglerna finns bland annat tank- och containerfartyg.
Bil- och passagerarfartyg (Ro-Ro) eller passagerar- och lastfartyg (Ro-pax) berörs inte i det här skedet.
– Arbetet med att definiera ändamålsenliga regler för dessa fartygstyper fortsätter inom IMO. Detta har också varit Finlands linje i frågan, skriver kommunikationsministeriet i Finland i ett pressmeddelande.
IMO har också gått med på Finlands önskemål att isförstärkta fartyg både får ha en högre motoreffekt och tjockare skrov än de båtar som bara rör sig på öppet vatten.
Miljöarbetet till förmån för friska hav pågår på flera plan.
Nya Åland skrev förra veckan om att EU-kommissionen gått ut med ett förslag om att sänka svavelutsläppen på samtliga fartyg som rör sig i Östersjön.
IMO har tidigare beslutat att Östersjön är ett specialområde där obehandlat toalettavfallsvatten från passagerarfartyg inte får släppas ut i havet.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen