DELA

Skarpt svar om momsreglerna

Det är inte bara Åland som drabbas hårt om finansministeriets förslag till ändrade momsregler stryper Posten Ålands verksamhet – också statsekonomin går miste om inkomster.
Sent i fredags offentliggjorde landskapsregeringen det utlåtande som finansministeriets skatteavdelning begärt om propositionen som, om den blir lag, sänker momsgränsen på varor.
Som Nya Åland tidigare har berättat kan ändringen, enligt en första beräkning, leda till att Posten Åland går miste om 8 miljoner euro per år när företag inte längre använder Åland som packnings- och distributionsort för sina varor på grund av skatteundantaget.
För landskapet skulle ändringen betyda att den miljon euro man budgeterat som inkomst från verksamheten nästa år faller bort. Dessutom skulle upp emot 50 arbetsplatser försvinna från Posten Åland.


Riktat mot Åland
Så det är inga småsaker som momsändringen handlar om, och därför har landskapsregeringen nu sagt exakt vad man anser om förslaget – att det är tydligt riktat mot Åland för att förhindra att företag utifrån bedriver postorderverksamhet, packar och distribuerar sina varor på Posten Åland.
Detta trots att det leder till regionalpolitiska försämringar för konsumenterna i Finland och för hela statsekonomin, framhåller landskapsregeringen.
Landskapsregeringen påminner om att finansministeriet tidigare kom fram till att det minsta momsbelopp som ska uppbäras är 10 euro och att det inte finns någon korrekt utredning om varför man nu har kommit fram till att minsta belopp som uppbärs ska vara 5 euro.
Den utredning som har gjorts gäller enbart uppskattade momsintäkter och beräkning av extrakostnader för tullen, och uppgiften om vad momsen skulle ha varit i fjol för försändelser från länder utanför EU är endast ett antagande eftersom sådana statistikuppgifter inte samlas in.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre