DELA

Skarp (S)-kritik mot skolberedning

Ärendet Övernäs skola har brister i beredningen och saknar faktaunderlag.
Det anser Socialdemokraterna i en reservation inför dagens stadsstyrelsemöte.
Att socialdemokraterna Linda Söderström och Nicolas Panisse reserverade sig över resten av bildningsnämndens beslut angående Övernäs skola vet vi redan. Nu förklarar de varför.
Reservationen bottnar i ett missnöje med beredningen av ärendet och hävdar att det inte har tagits fram tillräckligt med fakta för att i det här skedet kunna fatta ett beslut.
Söderström och Panisse listar de kompletteringar som de anser att fortfarande behövs. Det handlar huvudsakligen om de båda alternativens totalkostnader.
– Bristerna i kalkylerna är många, bland annat så har kostnaderna för ersättande undervisningsutrymmen under renoveringstiden inte redovisats och därför bör totalkostnader för detta tas fram, skriver de två socialdemokraterna.

Hållbart beslut
Söderström och Panisse kräver också driftsekonomiska kalkyler och en redovisning av de två förslagens pedagogiska fördelar.
– Sammanfattningsvis kan man konstatera att beredningens brister är så stora att det inte, enligt oss, är möjligt för bildningsnämnden att fatta ett hållbart beslut i frågan. De ekonomiska aspekterna är svagt underbyggda. Bland annat har det inte redovisats att landskapsregeringen eventuellt är villig att gå in i projektet under vissa villkor.
I dag har stadsstyrelsen frågan om Övernäs skola på sitt bord.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax