DELA

Skarp Jomalakritik mot landskapet

– Landskapet bryr sig inte om den gemensamma välfärden, bara om att den egna budgeten inte visar röda siffror.
Jomalas kommundirektör Carolina Sandell ställer krav på samhällsreformen.
Jomalas förslag till budget för nästa år inleds med hård kritik mot landskapsregeringens agerande. Kommundirektör Carolina Sandell ifrågasätter i sin översikt att landskapsregeringen drar in landskapsandelar.
– Det är svårt att få grepp om vad tanken bakom nedskärningarna är, skriver Sandell.
– Bland annat justeras landskapsandelarna för att den så kallade Gullåsenavgiften tas bort. Justeringen görs genom att kommunerna betalar en avgift till landskapet utifrån antal invånare. På så sätt överförs cirka tre miljoner till landskapet.
– Matematiken tar dock inte i beaktande att de individer som skrivs ut från Gullåsen inte försvinner för att en avgift lyfts bort eller en utskrivningsblankett skrivs under. Människorna finns fortfarande. Skillnaden är att landskapet inte ser dem eftersom de är kommunernas ansvar.


En bisak
Carolina Sandell anser att man, då man analyserar frågan, bara kan dra en slutsats:
– Det avgörande för landskapet är inte att få ihop den helhet och välfärd som bildas gemensamt av kommunernas och landskapets uppgifter. Det enda som räknas är att den egna budgeten inte visar röda siffror, skriver hon.
– Den kommunala verksamheten förefaller i det sammanhanget vara en bisak, budskapet är att det finns större och viktigare utmaningar som väntar på en lösning. Samtidigt säger sig landskapet vara bekymrad över kommunernas ekonomi, och att något måste göras.
Jomalas budget behandlades på kommunfullmäktiges möte i går kväll.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen