DELA

Skärgårdsunga vill påverka framtiden

33 ungdomar från Åland och Sverige lärde sig mer om påverkan, när skärgårdsorganisationen Skunk ordnade läger på Föglö.
Skärgårdslägret var en del av projektet Young people´s voices in the Archipelago, som syftar bland annat till att kartlägga vad unga i skärgården vill engagera sig i och hur de kan använda skärgårdsmiljön.
14 svenskar och 19 ålänningar mellan elva och femton år deltog i lägret.
– Jag tyckte att det var fantastiskt bra, säger projektledare Lovisa Arlid.
Ungdomarna tyckte att barn och unga måste få ökat inflytande i skärgården och diskuterade hur man går tillväga om man vill förändra något. Nya Ålands chefredaktör Jonas Bladh, tidningen Ålands reporter Matilda Andersson och Steel FM:s programledare Nina Latvala och Peter Grönholm fanns på plats för att prata om hur man till exempel skriver insändare eller påverkar via sociala medier.
Det tvååriga projektet har nu kommit ungefär halvvägs. I maj är det dags för ännu en stor träff och i slutet av projektet ska ungdomarna sammanställa idéerna i en rapport, som lämnas över till politiker. (aks)