DELA

Skärgårdstrafikens turlistor är klara

Nu är tulistorna och avgifter för skärgårdstrafiken fastställda för nästa år.
På Nyans hemsida kan du läsa tidtabellerna för alla linjer och kommentera!

Så här skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande:
”Det budgetförslag landskapsregeringen har lämnat för 2012 har gjorts på basen av 2011 års turlistor för skärgårdstrafiken. Intentionen i arbetet har varit att kunna tillämpa 2011 års turlistor utan större förändringar. Då den ekonomiska situationen fortfarande under 2012 bedöms vara ansträngd, med ökande bränslepriser och lönekostnader, kunde intentionen inte uppfyllas.
Arbetet med turlistorna påbörjades i under våren 2011 i samband med budgetarbetet.

Träffat kommunerna
Under november månad har landskapsregeringen träffat representanter för skärgårdskommunerna.”

Turlistorna linje för linje:

Ava-Jurmo.xls Åva-Jurmo.xls

Viggen.xls Viggen.xls

Tvargaende_linjen.xls Tvargående.xls

Sodra_linjen.xls Södra linjen.xls

Foglolinjen.doc Föglölinjen.doc

Alfageln.xls Alfågeln.xls

Enklinge-Kumlinge.doc Enklinge-Kumlinge.doc

Asterholma-Lappo-Torsholma.xls Asterholma-Lappo-Torsholma.xls

Läs mer i morgondagens Nya Åland!

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax