DELA

Skärgårdstrafik går mot privatisering

Simskälafärjan och m/s Doppingen ska bjudas ut till privata aktörer och mathållning, städning och café på m/s Gudingen ska skötas av privata företagare.
Det är några konkreta sparåtgärder som trafikminister Veronica Thörnroos (C) lade fram för lagtinget i går.
Förutom att man genom omstruktureringar av trafikavdelningen strävar till inbesparingar vill landskapsregeringen också privatisera skärgårdstrafiken i sakta mak. Simskälafärjan kan bjudas ut redan i vår säger trafikminister Veronica Thörnroos (C).
– Personalmässigt är det lämpligt nu.
Trafikministerns förhoppning är att Simskälafärjan i höst körs i privat trafik förutsatt att det är ekonomiskt försvarbart.
Linfärjorna, sammanlagt 6 stycken, privatiseras genom överlåtelse av verksamhet. Det innebär att färjorna hyrs av den privata aktören och personalen antingen går över till den nya arbetsgivaren eller blir kvar inom landskapet.
– Men nu har vi fått kännedom om ett meddelande från EU-kommissionen som står över sjölagen och kan ge en uppsägningsgrund ifall den nya aktören inte är beredd att anställa personalen, säger Thörnroos. Men jag ser inte att det är en vettig lösning.


Underhållsprogram
Simskälafärjan måste genomgå en renovering under våren innan man kan hyra ut den. Ett arbete med att göra upp ett underhållsprogram för både linfärjor och frigående färjor pågår för tillfället. Detta görs för att kunna ställa krav om underhåll på dem som hyr färjorna. I dagsläget finns inga fullgoda underhållsprogram för färjorna.
– Det måste vara väldigt noggrant gjort när man hyr ut en färja.
Trafikministern tror att det tar cirka 100 arbetstimmar att få programmet gjort för samtliga linfärjor och man förlitar sig på externa experter.
Doppingen på linjen mellan Åva och Jurmo i Brändö är först av de frigående färjorna att bjudas ut. Personalen som inte tas upp av det privata rederiet kan användas i en pool och på det viset behöver man färre vikarier.
Med Doppingen avser man att hålla en dubbel anbudsrunda där man bjuder ut endast trafiken och trafiken inklusive fartyget. Om det visar sig vettigt att ge bort linjen utan fartyg kan Doppingen byggas om till linfärja för den framtida planerade kortare rutten mellan Åva och Jurmo.
Doppingen bjuds ut under våren och endast för den tid tills den sträckningen för förbindelsen mellan Åva och Jurmo är klar.


Kafé och städ i privat regi
Mathållningen, caférörelsen och städningen på m/s Gudingen som kör på södra linjen bjuds ut i detta skede. Det är svårt att få någon ekonomisk vinst på att bara ha caférörelsen och på detta sätt hoppas man att locka någon företagare att åta sig allt. De tre kockar som är anställda på färjan försvinner genom naturlig avgång eller omplaceringar.
Nu bjuder man ut hela paketet fram till sista oktober för att säkra servicen för turister och skärgårdsbor och sedan gör man en så kallad EU-upphandling, som tar längre tid än man nu har.


Minimera övertiden
Man ska också titta på arbetstiderna för färjpersonalen. Vaktgående styrman får 16 timmars arbetsdagar men genom att ta in en styrman till kan man eliminera övertiden och ha två styrmän som jobbar åttatimmarsdagar.
Liknande åtgärder planerar man på kocksidan. På m/s Alfågeln, m/s Gudingen och m/s Skiftet har man tre kockar anställda per fartyg som arbetar i skift och kokar mat för en personal på i medeltal fem personer. Enligt trafikminister Thörnroos kan man genom att eliminera övertiden spara in en tjänst per färja.
– Men det är en förhandlingsfråga med facket.
Färjpersonalen har själv lämnat in sparförslag som man också beaktar. Där finns bland annat förslag på hur man kan spara bränsle och ändra turlistorna.
Thörnroos säger att man ännu inte hittat en lösning på personalfrågorna som utesluter att man måste lägga upp ett fartyg. Det å sin sida leder till att man måste se över linjerna och turlistorna. Trafikministern befarar att frågan kan bli aktuell till hösten.
I budgeten talas om privatiseringar och trafikministern kan också meddela att trafikavdelningens allmänna byrå delas in i fyra olika byråer. EN av byråerna ska delas in i fyra produktionsenheter som först kan bolagiseras och i slutändan privatiseras.
– Det är igångsatt och pågår men är delvis föresenat på grund av att avdelningschefen är föräldraledig.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax