DELA

Skärgårdstandvård inte diskriminering

Att erbjuda allmän tandvård till befolkningen i skärgårdskommunerna strider inte mot lagen.
Det konstaterar Ålandsdelegationen och ger grönt ljus för reformen.
Ålandsdelegationen ser inga problem i att begränsa bastandvården till att bara gälla i de fem skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga.
– Enligt Ålandsdelegationens uppfattning är det förenligt med jämlikhetsbestämmelsen i grundlagens 6 paragraf att begränsa bastandvården till att gälla i momentet nämnd skärgårdsbefolkning, eftersom alla inom denna kategori behandlas likvärdigt, skriver delegationen i sin motivering.
Det här betyder att arbetet med tandvårdsreformen nu kan gå vidare.
– I första hand skall det göras en driftsplan med kostnadsvärdering för den utökade verksamheten vid ÅHS tandklinik, säger socialminister Carina Aaltonen (S).
Då tandvårdsreformen, som kräver en ändring i landskapslagen om hälso- och sjukvård, debatterades i lagtinget höstas fick den kritik från oppositionen.
Men majoriteten i lagtinget gav i december klartecken för reformen och nu gör alltså också Ålandsdelegationen samma sak.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen