DELA

Skärgårdssamarbetets sista möte på Åland

Entreprenörskap i skärgården handlar det om när Skärgårdssamarbetet ordnar sin årliga konferens på Alandica om en vecka, den sista där Åland deltar. Lagtinget har beslutat att Åland drar sig ur samarbetet.
Utmaningarna i skärgården är små marknader, transporterna till och från samt svag infrastruktur men bland annat också den korta säsongen för många turistföretagare. Det som nu diskuteras är förmågan att känna igen och skapa resurser för att ta tillvara företagsamheten i skärgården.
På konferensen på tisdag nästa vecka deltar föreläsare från Ålands, Åbolands, Stockholms och Nylands skärgårdar. Mikael Kraft från Havsvidden och Johan Mörn från Silverskär talar om hur man marknadsför sin destination. Kommundirektör Johan Wrede från Brändö berättar om företagandet i kommunen.
Konferensen öppnas av kansliminister Roger Eriksson, som är ordförande för Skärgårdshavets samarbetsråd innevarande halvår. Efter det lämnar Åland Skärgårdssamarbetet, man tycker det kostar för mycket.
Samarbetsrådet, som håller sitt möte på måndag, skall bland annat diskutera en utvidgning av samarbetet till de estniska öarna och Gotland. Samarbetschef Carl-Bertil Tauler berättar att frågan preliminärt har diskuterats inom Nordiska ministerrådet, där man ser positivt på en utvidgning.
Skärgårdssamarbetet arbetar inom ramen för Nordiska ministerrådet med finansiering från EUs gränsöverskridande samarbetsprogram.
Konferensen på tisdag om ”Arkiprenörer – skärgårdens företagsamma entreprenörer” är öppen för alla intresserade. (ht)