DELA

Skärgårdsprotester efter färjstopp

Trafikproblemen efter Grisslans motorstopp hade kunnat undvikas.
Det tycker representanter för de drabbade skärgårdskommunerna.
– Det är ofattbart att man inte gjort det som kunde ha förhindrat haveriet, det vill säga gett den enda tillgängliga och överåriga reservfärjan sådan tillsyn under liggtiden i Möckelö att ett dylikt haveri förhindras.
Det säger Kumlinges kommunstyrelseordförande Torbjörn Engman, Kumlinges kommundirektör Jim Eriksson och Alfons Boström i Föglös trafikarbetsgrupp i ett gemensamt uttalande.
De ersättande fartygen håller inte måttet, tycker de. Tisdagen började med en försening för Bärös avgång från Snäckö på grund av Bärös svårigheter i isen.
Bärös restid mellan Snäckö och Överö är i normal trafik trettio minuter längre än Grisslans.
Rosala II, färjan som landskapet hyrt in till tvärgående linjen, ”visade sig snabbt vara för liten för att rymma den mängd fordon som trafikerar på vissa av de dagliga turerna mellan Enklinge och Kumlinge. Följden är att folk får lämna bilarna efter sig på land.”
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom