DELA

Skärgårdskommuner vill påskynda kortruttsarbete

Föglös och Kökars kommuner uppmanar i en gemensam skrivelse landskapsregeringen att snarast ta itu med att införa kortrutten mellan kommunerna, och att förkorta färjpasset mellan Föglö och fasta Åland genom att leda trafiken till Hastersboda.

I skrivelsen framkommer att det historiskt finns önskemål i skärgården om att trafiken mellan Mariehamn och Kökar ska ledas via Föglö. Redan 1959 skrev 95 procent av Kökarsborna under en namninsamling om detta, och sedan dess har det diskuterats i flera omgångar.
Kommunerna lyfter fram de ekonomiska vinningar som skulle kunna göras om de här två åtgärderna förverkligades.
– Målsättningen är att minska skärgårdstrafikens driftskostnader, skärgårdstrafiken blir ofta utpekad när landskapet diskuterar sparbeting. Samtidigt måste servicenivån i möjligaste mån bibehållas, om inte utökas.

Läs mer i dagens tidning.


Minna Wallén

minna.wallen@nyan.ax