DELA

Skärgårdskommuner rasar över remisstid

Skärgårdskommunerna fick bara två arbetsdagar på sig att undersöka och kommentera förslaget till skärgårdstrafikens turlistor för 2011, alldeles för lite tid menar de.
– Först trodde vi att det var ett skämt, säger Satu Numminen som är med i Kumliges trafikarbetsgrupp.
Landskapsregeringen beslutar om skärgårdstrafikens turlistor i veckan men skärgårdskommunerna är inte nöjda med den tid för kommentarer som gavs.
– Två arbetsdagar för att gå igenom förslaget och skriva utlåtande är för lite, säger Satu Numminen.
Kumlinge trafikarbetsgrupp jobbade under helgen med ärendet för att hinna till deadline 10.30 måndag morgon, en deadline som efter klagomål flyttats fram från 08.00.
– Att ha inflytande i turlistorna är för oss väldigt viktigt eftersom det är vi som är beroende av dem och vi har kunskap om turerna som landskapsregeringen inte har. Men vi vill vara med på vettiga villkor, säger Numminen.
Trafikarbetsgruppen har sedan tidigare kommit med utlåtanden rörande ordinarie skärgårdstrafik. Nytt under remisstillfället var specialturlistor som isturlistor samt högtidslistor för jul, nyår och påsk.
– De ändringar vi ville se efter förra tillfället har inte fått något gensvar. Speciallistorna i sig är vi inte heller nöjda med. Speciellt inte islistorna, säger Numminen.
Enligt Numminen blir det nedskärningar i trafiken när islistan tas i bruk.
– Men bara för att det är is betyder ju inte det att behovet av turer blir mindre. Det finns fortfarande leveranser och pendlare som måste fram.
Läs mer i papperstidningen!

Johan Orre