DELA

Skärgårdshemman räddas från uppätning

Hermas museigårds föremål på Enklinge håller på att ätas upp av skadedjur. Nu har musei- och kulturarvsvetare Inger Lundberg inlett en räddningsinsats för att bevara föremålen i det gamla skärgårdshemmanet.
– Det här kom verkligen i sista minuten för vissa föremål, säger hon.

Ute på Enklinge i Kumlinge pågår just nu en föremålsbevarandeprocess på Hermas museigård. Gården som består av ungefär 15 byggnader var i bruk senast på 70-talet och alla föremål, vissa ända från 1700-talet, som idag finns på plats har ursprungligen tillhört gården. Ingenting har lagts till eller tagits bort i efterhand och det här är något som gör den unik.
Ur bevarandesynpunkt är det här förvaringssättet däremot inte det bästa. De gamla och dåligt isolerade byggnaderna bidrar till föremålens förfall då gamla textilier och träföremål i synnerhet är mycket känsliga för förändringar i temperatur och luftfuktighet.
Skadedjur såsom möss och insekter av olika slag har angripit många av de över 1 000 olika textilföremålen, till exempel madrasser, dynor, plädar och gamla kläder. Främst är det de animaliska sakerna som pälsar och ylleföremål som utsatts för angrepp.
– En strumpa som satt på en protes bestod i princip bara av tygdamm och malpuppor, berättar Inger Lundberg som nu är projektanställd som föremålsvårdare på Hermas.
Träföremålen har hon inte hunnit titta så mycket närmare på ännu, men de är främst angripna av olika träätande baggar. Vissa föremål är mer utsatta för angrepp än andra, men hittills har Inger Lundberg inte hittat något som inte skulle gå att rädda av träföremålen.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Fredrika Fellman   fredrika.fellman@nyan.ax