DELA

Skärgårdsfärjorna blev dyra igen

Inbesparingar i sjötrafiken har under en längre tid varit ett politiskt mål.
Men med dyrare bränsle, isvintern och en felkalkylering av Skarvens trafik går utvecklingen i helt motsatt riktning.

Landskapsregeringen lämnade i går en tilläggsbudget för 2011 till lagtinget. Budgeten balanserar på ett netto om 2.169.000 euro. Sjötrafiken står för största delen av de pengar som behövs eller 1,6 miljoner.
700.000 euro behövs för att täcka högre bränslekostnader eftersom oljepriset på grund av händelserna i norra Afrika har rusat i höjden. Oljan, plus en ny miljökomponent som skall blandas i bränslet, betyder i siffror ett literpris som är 10 cent högre än man kalkylerade med då budgeten lades i höstas.

En felbedömning
Den andra faktorn som påverkar trafikavdelningens kostnader är den hårda isvintern som ledde till att sjötrafiken blev 400.000 euro dyrare. Tack vare övergången till istidtabell kunde landskapet dock spara 130.000 euro.
Slutligen ingår en felbedömning av tidtabellerna i den stora summan. På grund av en ren kalkyleringsmiss har trafiken med Skarven blivit en halv miljon dyrare.
I förslaget ingår vidare ett anslag på 500.000 euro för el som produceras med förnybara energikällor. De pengarna skall användas till att kompensera de åländska bolag som sysslar med vindkraft och biogas och som inte inkluderas i det nya finländska stödsystemet.

Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax