DELA

Skärgårdsfärjor nära krock

Ejdern och Alfågeln var nära att krocka en bit utanför Kumlinge färjfäste på söndagskvällen.
Landskapets rederichef Niklas Karlman har begärt en förklaring av befälhavarna.
Klockan 20.45 var Alfågeln på väg ut från Kumlinge färjfäste och Ejdern var på väg in från Enklinge.
– Som jag har förstått saken så blev det ett missförstånd mellan Alfågelns och Ejderns bryggor. På Ejdern trodde man att Alfågeln skulle gira men det gjorde fartyget inte och därför gjorde båda en undanmanöver för att undvika en kollision. Som närmast var färjorna 60-70 meter från varandra, berättar han.
Under eftermiddagen väntar han på närmare uppgifter från båda fartygens befälhavare. Han betecknar det inträffade som ytterst ovanligt. (ao)