DELA

Skärgårdsbor till Champagne

Hur kan de åländska skärgårdskommunerna dra nytta av champagnefyndet? Det vill Föglö näringsnämnd ta reda på genom att göra en studieresa till det franska vindistriktet Champagne.
När kommunen sonderade intresset bland de lokala företagarna och föreningarna att göra något av champagnefyndet var intresset stort. Samtidigt konstaterades att frågorna var fler än svaren när det gäller kunskapen hur fyndet kan gynna kommunen – men även kring varumärket Champagne.
Lis Karlsson fick därför i uppdrag av näringsnämnden att planera en studieresa till Frankrike. Målet är att få mer kunskap om hur champagnefyndet kan utnyttjas i menyer, sovenirer, affärer, kultur och aktiviteter. Resan är planerad till den 30 september–3 oktober.
Av de övriga skärgårdskommunerna deltar samtliga utom Vårdö och Sottunga. Lis Karlsson har fått in 36 anmälningar.
– Det är främst näringsslivsfolk men även förtroendevalda har anmält sig. Ska man utveckla något i kommunen är det viktigt att bådadera är med.
I Frankrike finns fyra ”champagnerutter”, där intresserade på egen hand kan ta sig runt till olika rekommenderade stopp. Kanske är det här något som kunde göras på Åland också, eventuellt i kombination med dagens Arkipedalokarta, säger Lis Karlsson.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman