DELA

Skärgårdens turlistor klara

Kortare sommarturlistor, en helt omgjord turlista på den södra och indragna avgångar på samtliga linjer.
Skärgårdstrafikens nya turlistor sparar bland annat in på bunkerkostnader och personalens övertid.
Skärgårdstrafikens nya turlistor är klara och om en vecka, den 1 februari, börjar de gälla. Finanskrisen och sparkraven på landskapsregeringen har satt sina tydliga spår och det blir förändringar på samtliga rutter.
På norra linjen sparar man genom att förkorta sommarturlistan med ungefär två månader. Den nya sommarturlistan börjar i år den 1 maj och slutar den 15 augusti. Det blir bland annat också färre tidiga morgonturer och den sena lördagsturen från Torsholma till Vårdö försvinner helt i vinterturlistan. Ändringarna i den norra huvudlinjens trafik påverkar också den såkallade interna färjtrafikens tidtabeller.

Mindre helgtrafik
På Föglölinjen blir det något färre turer per dygn men kapaciteten ökar i och med att Skarven tas i trafik. I och med att extrafärjan sommartid försvinner räknar landskapet med en inbesparing på cirka 130.000 euro.
På tvärgående linjen är det helgtrafiken det sparas på och på södra linjen har man utarbetat en helt ny turlista som inte längre kan jämföras med den nuvarande.
Åtgärderna betyder att skärgårdstrafiken i år kommer att kosta 580.000 euro mindre än år 2009. Färre turer betyder mindre bunkerkostnader och färre dyra övertidstimmar för besättningarna ombord.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax
.