DELA

Skärgårdens tandvård utreds ytterligare

ÅHS-styrelsen fattade i fredags inget beslut om den ambulerande tandvårdsvagn som ska införskaffas i år enligt landskapsregeringens budget. Istället efterlystes ännu mer beredning i ärendet.
– Styrelsen saknade en del i utredningen. Bland annat vill styrelsen att vi ska utreda driftskostnaderna ytterligare. Vi ska också se över investeringskostnaden och se om det är ett alternativ att leasa en vagn istället för att köpa en, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman.
Vagnen är tänkt att förse dels skärgårdsbefolkningen, dels klienter vid institutioner med bastandvård. Det finns i dagsläget inte pengar upptagna för driften utan en tandläkare och en tandskötare vid tandvårdskliniken skulle enligt förslaget avsättas för jobbet.
Man konstaterar att det finns 220.000 euro avsatta för inköpet men att driften ska skötas med befintliga resurser. Den grupp som har berett ärendet anser inte att driften av vagnen är kostnadseffektiv. Ärendet tas upp igen på nästa styrelsemöte, den 17 maj.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén