DELA

Skärgårdens befolkning minskar

Skärgårdens befolkning minskade 2009 för sjätte året i rad. Det visar preliminära siffror från Åsub.
Men det finns flera undantag – Sottungas ökning med tio personer innebär en tillväxt på nio procent.
Folkmängden ökade i elva kommuner under 2009 medan den minskade i fyra och var oförändrad i en. Jomala står för den största ökningen, 107 personer. Siffran grundar sig på både flyttnings- och födelseöverskott.
I häften av skärgårdskommunerna minskade befolkningen. Det var främst Föglö (minus 14) och Brändö (minus 21) som hade en negativ befolkningsutveckling, beroende på både födelse- och flyttningsunderskott. Också Vårdö, som under större delen av 2000-talet har fått allt fler invånare, tappade åtta personer under 2009.

Ökad inflyttning
Kökars befolkmängd var i stort sett oförändrad men i Kumlinge och Sottunga ökade invånarantalet tack vare ett betydande flyttningsöverskott. ”Sottungas ökning med tio personer innebär en tillväxt med nio procent, klart störst av kommunerna räknat i relativa tal”, konstaterar Åsub.
I Lemland var antalet personer som flyttade större än födelseöverskottet och därmed blev kommunen den enda på landsbygden där befolkningen minskade.
Totalt ökade den åländska befolkningen med 248 personer förra året.

Färre födda
Några andra siffror ur Åsubs statistikmeddelande:
Antalet nyfödda var 268, vilket är 26 färre än under 2008.
Antalet avlidna minskade med 20 och slutade på 230 personer.
Antalet vigslar slutade på 120 efter fjolårets toppnivå på 139 stycken. Ökade gjorde däremot antalet skilsmässor. 52 par gick skilda vägar under året.

Kommun för kommun
Invånarantal per kommun 2009. Åsubs siffror är baserade på antalet födda, döda samt in- och utflyttade.
Brändö -21
Eckerö 6
Finström 1
Föglö -14
Geta -0
Hammarland 23
Jomala 107
Kumlinge 11
Kökar 1
Lemland -8
Lumparland 4
Saltvik 39
Sottunga 10
Sund 2
Vårdö -8
Mariehamn 95
Landsbygden 174
Skärgården -21
Hela Åland 248

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax