DELA

Skärgården vill locka fler fårfarmare

Hur kan man öka intresset för fårhållning i skärgården?
Brändö och Kumlinge kommun gör ett försök med ett fårseminarium och festmåltid med lamm.
Den 15 mars anordnar Brändö och Kumlinge kommuner ett seminarium i Brändö Lappo för att kartlägga möjligheterna för flera fårgårdar i regionen. Anders Stenmark och Eva Sundberg, som driver en fårgård på Kumlinge Björkö, står bakom de praktiska arrangemangen.
Anders Stenmark berättar att boskapsskötsel minskat drastiskt i skärgården. I Brändö kommun och Björkö finns, förutom deras gård, endast en gård till med får och en med kor av rasen highland cattle.
– Någon form av fårskötsel måste komma igång, annars kommer det här landskapet att växa igen. Naturen tar tillbaka och gör urskog av det som var kulturmark, säger han.

En attraktion
Får tar hand om landskapet men kan också göra mycket mer för skärgården, menar Stenmark.
– Vi brukar ha ett tjugotal får mitt i Brändö by. Både för bybor och turister är fåren en trivselfaktor, säger han.
– Vi måste ha liv i skärgården och jag tror inte att bredband är hela lösningen.

Expertpanel
Till fårseminariet har man bjudit in en expertpanel, som kan berätta om fårnäringen ur olika synvinklar. Landskapsagronom Sölve Högman ger landskapets syn på fårskötsel som skärgårdsnäring och lantbrukssekreterare för Brändö och Kumlinge Agneta Sviberg pratar om olika stöd i samband med fårskötsel. Fårfarmaren Maija Häggblom delar med sig av sina erfarenheter av att etablera sig som fårföretagare i skärgården och Peter Granberg representerar markägarnas och jägarnas syn på fårskötsel.
Ander Stenmark säger att man kan diskutera både professionell fårhållning och får som hobby, båda behövs i skärgården.

Festmåltid med lamm
– Meningen är att vi ska få hit folk som kan tänkas vara intresserade av att börja med fårhållning och att de kan ställa frågor till experter, berättar Stenmark.
Seminariet avslutas sedan med en festmåltid på lamm. Ett tjugotal personer har redan anmält intresse för att delta och anmälningar tas emot fram till den 5 mars på kommunkanslierna i Brändö eller Kumlinge.

Annakaisa Suni