DELA

Skärgården vill diskutera på Köpmannamässan

De åländska skärgårdskommunerna bjuder in till debatt om allt från skärgårdstrafik till framtidsvisioner och satsar på en gemensam monter på Köpmannamässan.
Även kritiker är varmt välkomna.
– Vårt syfte med att delta i mässan är enkelt uttryckt att nå många ålänningar på en gång och i bästa fall öka folks kunskaper och insikter om skärgårdens specialbehov vad gäller exempelvis färjtrafiken. På samma gång kan vi också att påpeka att skärgårdskommunerna på de allra flesta sätt är fungerande samhällen på samma sätt som övriga Åland, förklarar Kumlinges kommundirektör Jim Eriksson, i ett pressmeddelande.
Enligt Eriksson är deltagandet i mässan även en reaktion på att det ibland uttrycks väldigt kritiska åsikter om skärgårdstrafikens kostnader i förhållande till folkmängden eller att skärgårdsborna kräver för mycket.

Kritiker välkomna
– Vi ser fram emot att bemöta kritiska ståndpunkter i vår mässmonter, det är ju bland annat därför vi är på plats. Det är främst skärgårdskommunerna kommundirektörer som står i montern under mässdagarna, säger Jim Eriksson.
På lördag klockan 11.30 arrangeras även en ”Skärgårdsdebatt med underhållning” under ledning av skärgårdsutvecklare Christian Pleijel och tidningen Ålands chefredaktör Niklas Lampi.
– De ska föra en debatt om olika aspekter kring hur skärgården skall kunna förbättra sin livskraft, både för egen maskin och med hjälp av understödjande regionalpolitik, säger Jim Eriksson.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax