DELA

Skärgården kan få eget vägbolag

En gemensam byggnadsinspektion för hela Åland, och ett bolag som tar hand om alla allmänna fastigheter. Det är några av förslagen i den rapport som regeringens arbetsgrupp för infrastruktur presenterade igår.
– Byggloven ska inte hanteras av politiker. Det får inte handla om tyckande, säger ordföranden Roger Jansson (M).
Igår presenterades ännu ett förslag i den pågående samhällsservicereformen. Den här gången handlade det om hur samordningen av den allmänna infrastrukturen på Åland skulle kunna se ut i framtiden. Enligt gruppens ordförande Roger Jansson har tidsramen för gruppens arbete varit ganska snäv.
– Vi kommer inte med ett klart förslag utan vi vill ge tankegods för den fortsatta processen, säger Jansson.
Arbetsgruppen har kommit fram till att man kan dela in infrastrukturen på Åland i 17 sektorer. Antalet aktörer är också 17 med de 16 kommunerna och landskapsregeringen. Vad infrastrukturen omsätter per år i reda pengar är enligt rapporten svårt att komma fram till men enligt Roger Jansson handlar det om en bruttoomsättning på mellan 50 och 80 miljoner euro.
– Vi kom fram till att det inte är rimligt att slå ihop allting till en organisation typ ÅHS, säger Roger Jansson.
I stället har gruppen valt att titta närmare på åtta av de 17 sektorerna och man föreslår åtgärder i fyra: samhällsplanering, byggnadsinspektion, fastighetsförvaltning och vägförvaltning.
När det gäller bland annat vägar och broar i landskapet föreslår gruppen att det bildas två bolag. Ett bolag som har hand om landskapets och kommunernas vägförvaltning på fasta Åland och Vårdö, och ett bolag som har hand om verksamheten i skärgårdskommunerna. Landskapet och kommunerna skulle fortfarande äga vägarna och anläggningarna och bekosta större investeringar, men bolagen skulle ha hand om själva verksamheten.
Arbetsgruppen anser att ett bredare samarbete också skulle kunna bli aktuellt när det gäller vatten och avlopp, och befolkningsskydd där alla 16 kommuner idag måste göra skilda befolkningsskyddsplaner. Gruppen pekar också på att landskapet måste göra ett nytt försök att samordna avfallshanteringen i landskapet. Dock kommer man inte med konkreta förslag på exakt hur detta skulle gå till.
– Mise har varit ett misslyckat projekt under 2000-talet. Nu gäller det att ta nya tag med landskapsregeringen i spetsen, säger Roger Jansson.
Under 2014 ska man jobba fram detaljerna och målet är att reformerna ska kunna genomföras under 2015.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

alfons.roblom@nyan.ax