DELA

Skärgården går miste om EU-projekt

Både Barbro Sundback (S) och Carina Aaltonen (S) riktade skarp kritik mot att landskapsregeringen valt att gå ur Skärgårdssamarbetet.
– Det är varken snyggt eller lojalt att lämna samarbetet när det blir sämre tider, sade Sundback.
Det innebär att samarbetspartners i riket och Sverige blir kvar med kostnaderna när landskapet gick ur samarbetet i juni i år.
– Det är så dålig politik som slår mot de allra svagaste i regionen, skärgårdsborna, sade Carina Aaltonen.
Hon konstaterade att de åländska skärgårdskommunerna nu överväger att på egen bekostnad gå med i Skärgårdssamarbetet. Kökar har redan fattat beslut i frågan.
Social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib) protesterade mot Aaltonens ordval att göra skärgårdsborna till offer.
– Kommunerna har utvärderat om de vill gå med igen och vad jag vet har inte alla skärgårdskommuner valt att gå med.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds