DELA

Skärgården får sämre vårdberedskap

Skärgårdskommunerna får försämrad sjukvårdsberedskap när ÅHS måste spara.
Men nedskärningen blir ändå något mindre än det första förslaget.
ÅHS styrelse klubbade den reviderade budgeten för 2010 på ett extra möte i fredags efter att den bordlades förra gången.
Klubbslaget innebär att de skärgårdskommuner som haft beredskap dygnet runt förlorar den. Tillgängligheten till vårdpersonal utanför normal arbetstid jämnas ut mellan skärgårdskommunerna jämfört med 2009.
Beredskapen omfördelas också under året så att det finns mer beredskap vintertid än tidigare och mindre sommartid än tidigare med hänvisning till att det är den bofasta befolkningens behov, inklusive serviceboende, som bör prioriteras.
Akutmottagningen och larmcentralen kan nås per telefon av alla och där avgör man om skärgårdens ambulans, det vill säga helikopter, behöver tillkallas.

Till midnatt
I praktiken ser skärgårdsberedskapen ut så här enligt beslutet:
 Brändö. Beredskap 2010 alla vardagar kl 16-24, lördag-söndag 8-24 (2009 beredskap dygnet runt året om).
 Kumlinge. Beredskap 2010 alla vardagar 16-24, lördag-söndag 8-24 (2009 vardagar till kl 22 60 timmar/helg fredag-måndag, dygnet runt 15.6-16.8).
 Kökar. Beredskap 2010 alla vardagar kl 16-24, lördag-söndag 8-24 (2009 dygnet runt året om).
 Föglö. Beredskap 2010 lördag-söndag 8-24, 15.6-16.8 vardagar 16-24 (2009 60 timmar/helg fredag-måndag, 15.6-16.8 dygnet runt).
 Sottunga. Beredskap 2010lördag-söndag 8-24, 15.6-16.8 vardagar 16-24 (2009 60 timmar/helg fredag-måndag, 15.6-16.8 vardagar 22-08).
Enligt det förslag som bordlades skulle beredskapen ha upphört kl 22 på kvällarna i stället för, som beslutet blev, kl 24. Beslutet innebär en inbesparing på drygt 60.000 euro per år.

Får permittera
I övrigt klubbade ÅHS-styrelsen själva budgeten, men styrelsen gav ledningen lov att ta till permitteringsinstrumentet ifall det inte på frivillig väg går att nå sparmålet.
Tiden för de anställda att anmäla omvandling av semesterpenningen till ledig tid har förlängts till den 15 mars, men som det ser ut nu så räcker inte de frivilliga åtgärderna för att nå sparmålet en miljon euro.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax