DELA

Skärgården bromsar flerårig färjturlista

Det gick inte heller i år att klubba igenom en turlista som gäller längre än ett år och som skulle spara både tid och pengar.
Orsaken är att skärgården inte vill binda sig vid den nuvarande om ekonomin skulle råka bli bättre.
Det har under flera år framförts önskemål, främst från skärgårdskommunerna, om att införa en turlista för skärgårdsfärjorna som skulle gälla tre år i taget i stället för, som nu, bara ett år.
Det är ett önskemål som landskapet gärna hade tillmötesgått men då det blev aktuellt sade skärgården plötsligt nej.
– Skärgårdskommunerna är inte nöjda med den nuvarande turlistan där alla deras behov och önskemål av ekonomiska skäl inte kan beaktas. De är rädda att de blir låsta vid den om vi får mera pengar 2012 och kan utöka trafiken, säger trafikminister Veronica Thörnroos (C).
Trafikministern själv är inte speciellt optimistisk. Thörnroos hänvisar till det världsekonomiska läget och tror inte att Åland har några större summor att vänta från riket även om det nu kärva läget förutspås lätta.
– För att tillgodose skärgårdens samtliga behov skulle vi behöva ytterligare en miljon euro. Man måste också komma ihåg att om bränslepriset stiger bara en cent betyder det 72.000 euro för oss.
Fördelarna med långsiktiga turlistor skulle vara många. Skärgårdsborna har efterlyst dem för att i god tid veta vad som gäller och kunna planera bättre.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen