DELA

Skärgården behöver mer än arbetsplatser

LAGTINGET. Kommunikation, it, bidrag, kultur. Oppositionen försåg landskapsregeringen med många förslag hur man kan satsa på en hållbar utveckling i skärgården.
Ärendet bordlades dock innan regeringen hann möta oppositionens spörsmål i full skala.
Många konkreta förslag, men de flesta från oppositionen. Så kan debatten kring oppositionens spörsmål om vilka åtgärder landskapsregeringen tänker vidta för att skapa en hållbar utveckling för skärgårdens befolkning sammanfattas.
Näringsminister Torbjörn Eliasson (C) hade sitt linjedop i lagtinget när han skulle svara på spörsmålet. Han medgav själv att han kände nervositet över att svara efter endast några veckor på posten.
– Jag kände som att jag skulle bli spikad på korset, sade han i talarstolen.
Debatten kom mycket att handla om vem som gjort vad i tidigare regeringar och vem som nu krävde mycket mer av nuvarande regering.

Tillväxt Åland och Leader
Rent konkret nämnde Eliasson Skärgårdsnämndens arbete, arbetet med skärgårdslotsar för unga skärgårdsbor som flyttar till fasta Åland för studier, Tillväxt Åland och Leaderprojektet som några av landskapsregeringens konkreta satsningar.
Danne Sundman (Ob) undrade hur det egentligen var med Föglötunneln. Han anklagade också trafikminister Veronica Thörnroos (C) för att tala mot en tunnel trots att landskapsregeringen fortfarande inte avskrivit projektet.
– Nu måste ni jobba vidare och sluta förhala frågan, sade han bestämt.
Oppositionen var överlag inte nöjd med näringsministerns svar på spörsmålet.
Barbro Sundback (S) undrade hur ministern kan säga att man inte drar ner på ambitionerna i handlingsprogrammet när man har avskrivit skärgårdspolis, dragit in på ambulerande tandläkare till skärgården och gjort turlistorna för skärgårdstrafiken ”hopplösa”.
Läs mer i papperstidningen.

nina.smeds@nyan.ax